Cursussen - Quality Function Deployment

Quality Function Deployment (QFD)    Een beter resultaat bij lagere kosten
QFD is een systematische methode om klantenwensen te vertalen in productspecificaties. De kennis en vaardigheden binnen een organisatie op een gestructureerde wijze koppelen aan de eisen en wensen die de markt aan het product stelt. Het uiteindelijke doel: Ontwerpen, fabriceren en afzetten van producten of diensten die klanten willen kopen en net even beter aansluiten bij wat de klant wil dan de producten van de concurrent. Vanaf de ontwikkeling van een product, tijdens productie, tot aan marketing en verkoop staat de klant centraal. Hierdoor is het uiteindelijke ontwikkeltraject korter en zijn de kosten lager.

In de jaren zestig ontwikkeld in Japan en na 1980 als eerste overgenomen door de automobielindustrie in Amerika (Ford en General Motors). Inmiddels gebruiken vele grote bedrijven deze eenvoudige, logische en daardoor uiterst krachtige methode bij het ontwikkelen en verbeteren van producten.

Ook in ons land wordt QFD bij de grotere bedrijven steeds meer toegepast. Dit instrument is echter niet alleen geschikt voor grote bedrijven maar juist ook zeer waardevol voor kleinere bedrijven. Hoe meer concurrentie, hoe meer u moet luisteren naar wat de klant echt wil, des te meer reden om QFD toe te passen.

Belangrijkste voordelen van QFD

 • Focus op de klant
  Bij elke stap die wordt gezet is duidelijk wat de consequenties zijn voor de klant
 • Product op maat
  De juiste eigenschappen voor de juiste klanten(groep). Te zware specificaties maken een product te duur, maar een te licht product kost ook omzet
 • Kortere "Time to market"
  Door vanaf het begin alle klantenwensen te bespreken, geen last minute wijzigingen of introductieproblemen
 • Lagere kostprijs
  Door een efficienter ontwikkeltraject vallen de kosten belangrijk lager uit
 • Meer inzicht in productspecificaties versus klantenwensen
  Hobbyisme van specialisten komt pijnlijk aan het licht
 • Gestructureerde samenwerking productontwikkeling en marketing
  Geen techneuten- of marketingproduct maar een product van het hele bedrijf
 • Efficienter informatiebeheer
  Alle input en output in één overzichtelijk document waarin stap voor stap de vorderingen zichtbaar worden.

Programma
Aan de hand van praktische voorbeelden worden de volgende stappen behandeld.

 • Formuleren van klantenwensen
  Wie is mijn doelgroep? Hoe kom ik aan informatie? Onderscheid tussen expliciete en impliciete wensen (het Kanoo model). Prioriteiten geven aan klantenwensen. Hoe zit het bij meerdere segmenten.
 • Klantenwensen vertalen in productkenmerken
  Welke eigenschappen moet het product hebben om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de klantenwensen? Zijn alle klantenwensen afgedekt?
 • Aangeven van de interactie tussen de producteigenschappen en klantenwensen
  Hier wordt de interactiematrix ingevuld en ziet men onmiddelijk het effect op de klantenwensen als specificaties worden gewijzigd. Wat zijn de meest belangrijke specificaties? Waar mag het wel wat minder (goedkoper)?
 • Samenhang tussen de producteigenschappen
  Wat is het effect van bepaalde specificaties op andere produkteigenschappen. Is er een sterke zwakke of helemaal geen relatie? Zoja is deze positief of negatief?
 • Specificatie huidig produkt
  De specificaties die we op dit moment hanteren worden hier weergegeven
 • Vergelijking met produkt van de concurrent
  Hoe scoort de concurrent met betrekking tot de technische kenmerken? Waar moeten we verbeteren? Waar liggen mogelijkheden tot kostenreductie?
 • Streefwaarden van specificaties nieuwe produkt
  De specificaties zoals we ze willen hebben worden hier aangegeven. We willen de score van de concurrent op zijn minst evenaren bij belangrijke specificaties. Hebben we USP's (Unique Selling Points)?
 • Het "kantelen" van de matrix
  De resultaten van het voorgaande worden gebruikt in het produkt-ontwikkelproces
 • Valkuilen bij QFD
  QFD is niet moeilijk, maar vereist wel zorgvuldigheid bij de verschillende stappen zonder te vervallen in te veel detail. De meest gemaakte fouten worden besproken
 • QFD in de praktijk
  Hoe ga ik dit binnen mijn bedrijf organiseren om te zorgen dat QFD succesvol wordt toegepast

Voor wie is deze cursus bedoeld?

 • Produktontwikkelaars
 • Marketingmanagers
 • Produktmanagers
 • Kwaliteitsmanagers

De cursus wordt alleen incompany gegeven in 4 blokken van ca 1,5 uur. Tussen de blokken zit ongeveer een week ruimte zodat opdrachten uitgewerkt kunnen worden.
Hierdoor leert u de methode succesvol toe te passen met produkten uit uw eigen bedrijf.

Heeft u interesse neem gerust contact op