Kwaliteit

Six Sigma
Er bestaan talloze kwaliteitssystemen die middels vele procedures en werkinstructies beloven dat uw organisatie beter gaat functioneren, met tevredener klanten en een mooier resultaat.
Kleinere bedrijven moeten zich goed realiseren wat de baten en lasten zijn vr dat men besluit om bijvoorbeeld een kwaliteitssysteem als ISO 9001 te implementeren. Voor veel kleine bedrijven is zo'n systeem vaak te zwaar om door de hele organisatie in te voeren.

Six Sigma is een kwaliteitssysteem waarbij de beste technieken van de laatste honderd jaar in kaart zijn gebracht.
Het beschikt over een toolbox met uiterst effectieve middelen en is bij uitstek geschikt om knelpunten op te lossen en (deel)processen te optimaliseren. 
Met behulp van statistische kennis en beproefde technieken worden processen gekwantificeerd, geanalyseerd en geoptimaliseerd. Kenmerkend voor de methode is dat de klant centraal staat en dat de focus ligt op kostenbesparing.

Waar komt Six Sigma vandaan?
Het is ontwikkeld door Motorola dat in 10 jaar tijd 2.4 miljard dollar bespaarde. Diverse beursgenoteerde bedrijven volgden zoals American Express, Boeing, Dow, Ford, Nokia en Sony. Het kwam echter definitief in de schijnwerpers te staan toen de toenmalige president directeur van General Electric, Jack Welch, in 1995 besloot dat GE binnen vijf jaar een Six Sigma bedrijf moest worden. In 1997 had GE een omzet van 90 miljard dollar met een winst van 8 miljard dollar. In 2001 werd de besparing geschat op 6.6 miljard dollar per jaar.

In Nederland worden al Six Sigma verbeterprogramma's toegepast bij veel multinationals zoals: ASM, Black en Decker (NEMEF), DAF (Paccar), GE Plastics, Douwe Egbert (Sara Lee) etc. Waren in het begin veelal de beursgenoteerde bedrijven die de Six Sigma aanpak omarmden, tegenwoordig krijgt ook het MKB en de dienstensector steeds meer belangstelling voor de principes van Six Sigma. Voor kleinere bedrijven is het mogelijk te zwaar om door de hele organisatie in te voeren. Bij knelpunten kunnen de technieken echter uitstekend worden toegepast om (deel)processen te optimaliseren.

Hoe werkt Six Sigma in de praktijk?
Six Sigma werkt volgens een vastomlijnde en weldoordachte methode. Het uitgangspunt is kostenbesparing dus richten we ons op kostenposten.
In het algemeen bestaan deze uit kosten van:

  • Intern falen (uitval, herbewerking, efficiency verliezen, stilstand etc.)
  • Extern falen (klachtenbehandeling, retourzendingen, schadevergoedingen etc.)
  • Preventiekosten (opleiding, kwalificatie van toeleveranciers en afnemers, training etc.)
  • Inspectiekosten (onderhoud, inkomende inspectie, kwaliteitsaudits etc.)

Het niet in n keer goed leveren van een product of dienst aan een (interne) klant kost een onderneming veel geld.
Processen worden verbeterd volgens de DMAIC methode wat staat voor:

  • Define (het definieren van een verbeterproject inclusief kostenbesparing)
  • Measure (de ins en outs van een proces worden gemeten
  • Analyze (de meetresultaten worden geanalyseerd)
  • Improve (verbeterpunten worden ingevoerd)
  • Control (resultaten worden geborgd, het kwaliteitssysteem wordt aangepast)

Voor elk van de vijf stappen wordt een gereedschapskist aan technieken gebruikt om tot de kern van het probleem en de oplossing te komen.
Beproefde technieken als Failure Mode & Effect Analyze (FMEA), Quality Fuction Deployment (QFD), standaard afwijking, capabiliteitsindex, visgraatdiagram, Poka Yoke etc. worden gebruikt om processen te analyseren en te optimaliseren.

SENTON beschikt over adviseurs met een Six Sigma Black Belt opleiding.
Mensen met een Black Belt opleiding zijn getraind in het toepassen van Six Sigma technieken en hebben middels kostenbesparingsprojecten bewezen deze technieken te beheersen.

Onder specials vindt u een aantal slimme oplossingen voor problemen die bij veel bedrijven spelen.
Heeft u een specifiek probleem, laat het ons weten, misschien ligt de oplossing al klaar.