VCA

VCA-certificering
VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu)
De checklist is een uitgebreide vragenlijst op VGM-gebied met als doel de veiligheids-, gezondheids-, en milieurisico's in kaart te brengen en deze te beheersen. Voldoet het bedrijf aan de gestelde eisen dan kan het VCA-certificaat behaald worden.

Twee certificatieniveaus
Grote bedrijven hebben vaak, meer complexe activiteiten en vereisen een andere organisatie dan kleine bedrijven, daarom gaan de eisen die aan grotere bedrijven gesteld worden ook wat verder dan de eisen aan kleine bedrijven.

VCA*
Het één ster niveau is bedoeld voor bedrijven met minder dan 35 medewerkers (inclusief uitzendkrachten) die niet als hoofdaannemer optreden. Dit betekent dat voor deze bedrijven maar een deel van de vragenlijst van toepassing is waarbij hoofdzakelijk wordt gekeken naar de directe VGM-zorg op de werkvloer.

VCA**
De twee sterren zijn bedoeld voor bedrijven van 35 of meer werknemers of bedrijven die meestal optreden als hoofdaannemer. Hierbij wordt ook gekeken naar de veiligheidsstructuren binnen het bedrijf. Het is uiteindelijk de opdrachtgever die bepaalt of u VCA* of VCA** gecertificeerd moet worden. Een certificaat is drie jaar geldig en het is heel goed mogelijk om na drie jaar over te stappen van VCA* naar VCA**, dan kan het bedrijf alvast wennen aan de meeste procedures en het scheelt in de kosten.
Een VCA** aanhouden voor een te klein bedrijf kan een onevenredig zware wissel trekken op de bedrijfsvoering.

"Het is één grote geldklopperij"
Er wordt wel eens gedacht dat VCA alleen zinvol zou zijn voor de grotere bedrijven omdat deze het overzicht zouden missen om voldoende aandacht aan VGM-zaken te kunnen besteden. Kleinere bedrijven hebben dat overzicht vaak wel en zien de VCA-certificering louter als kostenpost.
Toch kan VCA* voor kleine bedrijven een goede reden zijn om de organisatie wat strakker neer te zetten. Om belangrijke wetgeving en bedrijfsregels, procedures en instructies overzichtelijk op papier te hebben kan geen kwaad. Dan weet ook een uitzendkracht of onderaannemer waar hij zich aan te houden heeft. Via de maandelijkse toolboxmeetings worden de medewerkers steeds geinformeerd over allerlei VGM-zaken. Iedereen kent de gevaren van asbest maar kent u ook de risico's van kwartsstof?
Bovendien komen er steeds meer opdrachtgevers die als voorwaarde stellen dat het bedrijf dat de opdracht uitvoert VCA-gecertificeerd moet zijn.
Vanaf 1 januari 2008 wordt het overigens verplicht voor VCA**-gecertificeerde bedrijven alleen nog zaken te doen met onderaannemers die ook gecertificeerd zijn.

Werkwijze
Senton gaat samen met de opdrachtgever door de checklist en inventariseert wat aanwezig is en wat ontbreekt voor een compleet VCA-handboek. Alle procedures, instructies en andere documenten die ontbreken worden aangevuld. De risico's die worden genoemd in de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) moeten worden afgedekt in het VCA-traject. Mocht er nog geen goedgekeurde RI&E aanwezig zijn dan kunnen wij dat voor u in orde maken.
Ook kunnen we iemand van uw bedrijf opleiden om het elektrisch gereedschap te keuren, anderen besteden dit meestal uit.
SENTON doet alles zelf en is daardoor voordeliger.

Zelf de VCA*-certificering regelen is nog voordeliger
Het is ook mogelijk dat bedrijven die VCA*-gecertificeerd willen worden alleen de noodzakelijke procedures, instructies en vereiste documenten bestellen. U krijgt dan een concept VCA-handboek en dient deze aan te passen aan de eigen situatie.
Wilt u dat we daarna het handboek nog nakijken of dat we aanwezig zijn tijdens de audit, het kan allemaal.