VCA-certificering - VCA*-handboek

VCA*-handboek
Bedrijven die zelf de certificering ter hand willen nemen maar niet goed weten waar ze moeten beginnen kunnen het VCA-handboek bestellen (alleen voor één ster certificatie). Hiermee heeft u een handboek dat bij gecertificeerde bedrijven in gebruik is. In het handboek worden de 24 verplichte vragen uit de VGM Checklist Aannemers beantwoord. Niet alle antwoorden zullen precies overeenkomen met de sitiuatie in uw bedrijf. In dat geval dient u de tekst aan te passen.

Het VCA*-handboek bevat onder andere:

  • 12 procedures
  • 5 werkinstructies
  • 12 veiligheidsinstructies tbv toolbox meetings
  • 16 formulieren (keuringslijsten, meldingsformulieren, registratieformulieren etc.)
  • Antwoorden op de normvragen

Verder vindt u voorbeelden van een beleidsverklaring, organogram, functieomschrijving VGM-functionaris, inzetbaarheidmatrix, plan van aanpak en lijst met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van VGM-zaken. Een aantal documenten moet worden aangepast aan de situatie in uw bedrijf.

U krijgt het complete handboek in een ordner opgestuurd. Alle documenten staan op de bijgeleverde CD-ROM zodat u deze indien noodzakelijk kunt aanpassen.

Ten overvloede zit er een checklist in om te voorkomen dat u iets vergeet. Ook vindt u een lijst met activiteiten die u elk jaar moet doen om het certificaat te behouden.

Het is mogelijk om het handboek tijdens een proefaudit te laten controleren waarbij ook de bedrijfssituatie wordt bekeken. Als u wilt kunnen we ook aanwezig zijn tijdens de officiele audit.

Degene die het VCA-handboek besteld hebben zijn vrij om per e-mail vragen te stellen.

U kunt het handboek hier bestellen.